Ultima aluminiumbåtar

ULTlMA konceptet

 En välbalanserad performancebåt i aluminium som har god säkerhet och komfort.

Mycket goda egenskaper i hård sjö.

Båten är kursstabil och lättkörd i alla väderförhållanden.

Den är mycket rymlig och höga fribord samt väl tilltagna stuvutrymmen ger ett brett användningsområde.

Lättdrivet skrov ger god bränsleekonomi och körglädje även med mindre motorer.

Ultralätt helsvetsat skrov med djup V-botten gör det möjligt att hålla höga farter även om sjön är något gropig.

Genomtänkt och funktionell design.

© ADV Engineering

All rights reserved. 2016